Plat gold ref auto # ed 15
.

.
Gino gold chrome # ed 50
.