Needs 5 for the set.
Gretzky/ howe
thorton/pavelski
esposito/esposito
lafleur/ robinson
richards/Clark