76ers 112
Kings 85

Winner: wogman56 76ers 100-86 12+1=13

25 cc has been awarded to wogman56! Congrats!